0
سکه های نقره یک ریال دستک دار
سلام
آیا دو نوع سکه نقره 1 ریال هستن دارای ارزش به حساب می یابند قیمت را هم اعلام کنید.
ممنون