-1
سکه های پنجاه دیناری سالهای 1305 و 1307
با عرض درود و احترام خدمت دوستان باتجربه و اهل فن

میخواستم درجه کیفیت سکه های پنجاه دیناری نیکل سالهای 1305 و 1307 دوره رضا شاه مطابق تصاویر ضمیمه رو بدونم.
نظر خودم؛ سکه پنجاه دیناری 1307 کیفیت EF40 ، سکه های پنجاه دیناری 1305، سمت چپی کیفیت EF45 و سمت راستی کیفیت VF30 دارد.
با علم به اینکه از سه سکه همزمان عکس گرفته شده پخش نور بر روی سه سکه به تساوی نیست و کمی در کیفیت تصاویر اثر گذاشته، پیشاپیش عذرخواهی میکنم.

با سپاس فراوان