1
تعیین اصالت مدال ناصری
باسلام خدمت اساتید محترم و دوستان گرامی
لطفا مدال ناصری پیوست را تعیین اصالت بفرمایید
سپاس