1
قدمت و قیمت مدال
باسلام خدمت استادان و دوستان گرامی.
قدمت و قیمت این مدال شنا چقدره ؟