0
تاریخ ضرب سکه دوهزار دینار ناصرالدین شاه
با سلام . لطفاً نظر بفرمایید سکه دو هزار دینار ناصرالدین شاه قاجار که بدون تاریخ ضرب نشده است در این سکه هیچ اثری از تاریخ وجود ندارد . ممنون میشم کمک بکنید که تاریخ این سکه مشخص بشه . با تشکر