1
کیفیت و ارزش گذاری ۵ ریالی رضا شاه
سلام و عرض ادب میخواستم ارزش و کیفیت اسکناس فوق را جویا شوم