0
درخواست شناسایی سکه چکشی
سلام اساتید گرامی
لطفا بفرمائید این سکه اصل است یا تقلبی ممنون
سلام ممنونم از شما ولی حدس شما چیست؟
متاسفم عکس دیگه ای ندارم به لحاظ ظاهری و رنگش بفرمائید چطوره