1
اصالت و قیمت سکه ۵۰ دینار
سلام.
این سکه ۵۰ دینار در تاریخ ۱۳۱۶ است که خیلی بازبین زورکی نگاه کردم. فکر میکنم که ۶ بزرگ هم باشد .
اینو سکه بر اثر زیاد موندن به این شکل در اومده فکر کنم.
میخواستم بدونم به این نوع سکه چی مینامند . باعث ارزش هست. بی زحمت قیمت هم اعلام کنید.
ممنون میشم