0
اصالت سکه و قیمت سکه های
سلام میخواستم قیمت سکه هر دو را بدانم ممنون
۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ رو الان دارن ۲۰ هزار تومن معامله میکنن
۵ سنت ۱۳۴۰ نایب هست ۱۵ تا ۲۰ هزار تومن
نگهداریش بهتره فکرمیکنم