0
اصالت سکه
سلام
میخواستم بدونم ۵۰ دینار مسی بزرگه داری چرخش چند درجه است و قیمتش چند هست رو عکس طبق چرخشی که داره گذاشتم. فقط چرخش و بگید با قیمتش
دو قران ۱۳۲۹ دارای ارور قالب هست ساییده گی داره بغلش پشتش یه کوچولو رو ط سلطان هم فکر کنم ارور داره درسته بی زحمت قیمت اینم بگید
و اون سکه مسی کوچیک تاریخ نداره و گرفتگی هم داره قیمتش چند است
واقعان ممنون از راهنمایی هاتون مرسی