1
۵۰ ریال مسی
با سلام و عرض ادب
کدام یک از سکه های ۵۰ ریالی مسی دور جمهوری باارزشترند۵۹ یا ۶۰ یا ۶۱ و حدود قیمت ؟