0
اصالت و قیمت فروش سکه های در عکس
میخواستم بدانم حدودن تا چقدر می توانم بفروشم
دو سکه رایج مملکت ۱۰۰ دینار و
ونیم ریال و
بعد اون ۱۰۰ دینار دارای ارور قالب هست
توضیح محتضر ممنون از راهنمایی هاتون
خدا حفظتون کنه.