0
قیمت ۱۰۰ دینار و ۵۰ دینار نیکل
سلام
میخواستم اصالت و قیمت و کیفیت دو سکه ۵۰ دینار رایج ۱۳۱۹ و ۱۳۰۵ و یک عدد سکه رایج ۱۰۰ دینار ۱۳۱۹ را بدانم
ممنون
۱۳۰۵ اگه ارور ۱۲۰۵ بود قیمت سکه من چقدر میشد
ممنون