0
سکه قدیمی بین سال 1333 تا 1353
تعدادی سکه قدیمی،زمان شاه پهلوی، بین سال 1333 تا 1353 میباشند. میخواستم بدونم ارزش هر کدوم از اینها چقدره