1
اصالت سکه 5000 دینار 1340 احمدشاه
سلام خدمت اساتید
ایا این سکه نقره 5000 دینار 1340 اصل هست؟
و ارزش اون چقدر هست؟