1
کیفیت و قیمت ۵۰۰۰ دینار سکه رضا شاه
سلام و خسته نباشید
کیفیت و قیمت سکه ی ۵۰۰۰ دینار رضا شاه ضرب هیتون چقدره؟