0
اصالت و قیمت دو سکه 25 دینار نیکل
با عرض پوزش
میخواستم بدونم سکه های 25 دینار نیکل 1310 در تصویر اصل هستند؟ و قیمت تکی هر کدام از چند است؟
آیا نوشته نقطه مانند زیر دینار ارور هست؟