1
اصالت سکه 5000 دینار مظفرالدین شاه
درود دوستان عزیز،
اصل یا بدل بودن سکه در تصویر را مشخص کنید.
سپاس فراوان.