0
کیفیت سکه پنج ریالی 1332
باسلام
لطفا کیفیت سکه دو ریالی ۱۳۳۲ مصدقی در تصویر را اعلام فرمایید
سپاس فراوان
باسلام
نمره منفی گاها از نمره ۲۰ هم پر ثمر تر است و بر این
باورم ،اشخاصی که در لحظه یاد میدهند ،حرفه ای هستند .