1
یک اسکناس 500 دلاری آمریکا سال 1934
درود، حدود قیمت اسکناس 500 دلاری آمریکا سال 1934 در تصویر را میخواستم بدونم. سپاس فراوان.