3
اصل بودن یا تقلبی بودن سکه
یک سکه یه دلاری دارم میخوام ببینم اصله یا تقلبی و قیمتش هم لطف کنید بهم بگید .