1
اعلام کیفیت سکه ۱۳۳۵
سلام
لطفا کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۵ را بفرمایید .
سپاس