1
کیفیت وقیمت 10دینار نیکل 1310
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا سکه ده دینار نیکل پیوست را تعیبن کیفیت وقیمت بفرمایید
سپاس