0
5000دینار رایج مملکت 1305
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایبد کیفیت و قیمت سکه 5000دیناری پیوست چقدر میباشد
سپاس