3
راهنمایی سکه 50 دینار 1342
باسلام وعرض ارادت
لطفا کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۴۲ در تصویر را عنوان بفرمایید.
بادرود