2
کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۴
با سلام
لطفا کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۴ در تصویر را عنوان بفرمایید
با سپاس