2
کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۱
باسلام
لطفا کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۱ در تصویر را عنوان بفرمایید
سپاس