2
تعداد سکه های ضرب شده جمهوری اسلامی
با سلام
از تعداد سکه های ضرب شده در سال های اخیر اطلاعی دارید؟ مثلا 100 تومانی 1395 یا 200 تومانی 1389؟
آیا منبعی در این خصوص وجود داره؟