0
قیمت اسکناس دو دلاری 1928
درود، قیمت یک اسکناس دو دلاری 1928 جفرسون ( کهنه و تا شده) را بفرمایید.سپاس