3
کمیت و کیفیت سکه 5 ریال مصدقی 1334
سلام
از کارشناسان محترم تقاضا دارم در مورد کمیت و کیفیت سکه سکه 5 ریال مصدقی 1334 صحبت بفرمایند.
سپاس فراوان
باسلام . نظر دوست گرامی جناب منجزی به عنوان پیشکسوت در مورد کیفییت سکه برای اینجانب مهمتر است لطفا نظرتان را بفرمایید ممنون .