1
مدال انجمن وزنه برداری
سلام
لطفا قیمت این مدال را بفرمایید. وزن حدود ۲۵گرم و به احتمال زیاد نقره هست.
با احترام به نظر دوستان عزیز بنده این مدال را بعد از خواندن نظر دوستمان تیزاب زده ام و واکنش آن نقره بوده و با وایتکس امتحان کردم سیاه شد و با جوش شیرین امتحان کردم سفید شد و قطعا نقره است و در ضمن در فروشگاه هم نمونه مس یا برنز آن ۸۹۰هزار فروش رفته است برای همین مزاحم جناب موسوی و بقیه دوستان شدم تا قیمت آنرا جویا شوم.