1
سکه خسروی یا ۱/۸ پهلوی
سلام و عرض ا‌دب از تمام اساتید درخواست دارم اگر عکس از سکه طلای‌ خسروی یا ۱/۸ پهلوی موجود هست ارائه دهند