0
مدال ورزشی نیروی دریایی شاهنشاهی
سللم جناب موسوی لطفا بفرمایید قیمت مدال برنزی یادبود ورزشی نیروی دریایی شاهنشاهی که حدود صدوپنج گرم وزن دارد الان چقدر است. ممنون از لطف شما
دوستان عزیز دیگر هم اگر قیمت این مدال را می دانند بفرمایند البته این عکس از خود سایت سکه ها هست و مدال مورد نظر بنده هم با همین کیفیت است