قیمت گذاری سکه های چرخشی
سلام دوستان خسته نباشید
چرا بعضی سکه های چرخشی یا بعضی ارورها درون جدول درج و قیمت گذاری شدن ولی بعضی ها درج نشدن؟ ایا سکه های چرخشی که درج شدن به خاطر فراوانی انها بوده یا علت خاص دیگری دارد؟
برای مثال سکه 1 ریال 1346 چرخشی درج و قیمت گذاری شده اگر سکه 1 ریال 1347 با چرخش پیدا شود چگونه باید از کمیت و ارزش مادی ان با خبر شد؟
ایا همان قیمت سکه چرخشی 1346 رو باید برای سکه 1347 در نظر بگیریم یا اینکه ارزش ان بیشتر یا کمتر هست؟
تشکر