0
سکه ناصرالدین شاه ضرب هرات 1277
با سلام. من یه سکه یکقران ناصرالدین شاه دارم ضرب هرات ضرب 1277. درصورتی که شهر هرات سال 1273 از ایران جدا شده است میخواستم درباره این تناقض راهنمایی بگیرم