0
سکه های پرسی جمهوری اسلامی
با سلام و تشکر براساس مندرجات جداول سایت، سکه های پرسی جمهوری اسلامی عبارتند از 5 ریال نیکل سالهای 60 و 61 و 10 ریال اولین سالگرد انقلاب 1358 و 20 ریال سومین سالگرد انقلاب 1360 بعلاوه 10 ریال نیکل 1360 اگر چه در جدول پرسی ندارد در ذیل جدول از آن نام برده شده است. می خواستم بدانم بجز این موارد سکه پرسی دیگری در دوره جمهوری اسلامی شناخته شده یا خیر؟ چرا که روی سکه های دیگری هم علامتهائی دیده می شود.