3
سکه پنجهزار دیناری تصویری مظفرالدین شاه
باسلام
لطفا اساتید گرامی درباره سکه پنجهزار دیناری تصویری مظفرالدین شاه پیوستی راهنمایی بفرمایند
آیا سکه بدل است؟
سپاس
باسلام خدمت اساتید
باتوجه به قطعی بودن این امر که سکه جعلیست خواهشمندم اساتید فاکنورهای تشخیص جعلی بودن را بفرمایند که تجربه ای باشد برای بسیاری از افراد که در این امر تازه کار میباشند
سپاس فراوان