0
ارزش گذاری سکه های ارور دار
سلام دوستان
سکه های ارور دار رو بر چه اساس قیمت گذاری میکنن؟
اگه سکه ای دارای ارور خاصی باشه و از این نوع ارور دیده نشده باشه چطور ارزشش باید مشخص بشه؟
تشکر