صفحه قبل
سورشارژ ۵۰۰ تومانی بر روی ۲۵ تومانی دو تکه
چند ماه پیش یک سکه ۵۰۰ تومنی پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی که بر روی ۲۵ تومانی دو تکه برنز و نیکل است از یکی از کانال های فروش سکه و اسکناس خریدم. اثر نوشته ها و نقش های ۲۵ تومانی به وضوح مشخص است. آیا این چنین چیزی تا حالا دیده شده است؟