0
سورشارژ ۵۰۰ تومانی بر روی ۲۵ تومانی دو تکه
چند ماه پیش یک سکه ۵۰۰ تومنی پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی که بر روی ۲۵ تومانی دو تکه برنز و نیکل است از یکی از کانال های فروش سکه و اسکناس خریدم. اثر نوشته ها و نقش های ۲۵ تومانی به وضوح مشخص است. آیا این چنین چیزی تا حالا دیده شده است؟