1
سکه های بدون شیار در دوره ی قاجار
سلام بر علاقه مندان مجموعه داری ، اینجانب در مجموعه شخصی خودم یک مورد سکه پنج هزار دیناری محمد علی شاه و یک مورد مدال یادبود ذوالقرنین ناصرالدین شاه را دارم که هیچ کدام در قسمت قطر ، شیار دار نیستند ، آیا این وضعیت برای این سکه و مدال طبیعی است ؟ تشکر فراوان