صفحه قبل
سکه های یادبود سفرفرنگ مظفرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید سکه های پیوست اصل هستند؟
اصلا چنین سکه یا مدال هایی دوران مظفر ضرب شده یاخیر؟
سپاس