0
سکه های یادبود سفرفرنگ مظفرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید سکه های پیوست اصل هستند؟
اصلا چنین سکه یا مدال هایی دوران مظفر ضرب شده یاخیر؟
سپاس