3
اصالت سکه ساسانی
سلام دوستان . ایا این سکه اردشیر اصل است؟
بسیار ممنون جناب سردار و ویرای عزیز از کمکتون. نکته جالب این بود که این سکه را با دستگاه اشعه اکس تست کردم و مقدار کمتر از ۱ درصد عناصر نا خالصی داشت. ۳ سکه دیگر یکی از شاپور ۳ و اشک ۱ و اشک ۲ را هم که در نواحی شرقی ایران و احتمالا افغانستان ضرب شدند را نیز ازمایش کردم و جالب اینجا بود که هر ۴ سکه درصد های عناصر ناخالصی یکسانی داشتند که نشاندهنده اینست که انها در یک ناحیه ضرب و از یک معدن یکسان استخراج شدند