1
2000 دینار نمونه 1281 ناصرالدین شاه
با سلام خدمت آقای موسوی و سایر بزرگواران

آیا درسته که 2000 دینار ناصرالدین شاه نمونه نقره و مسی ضرب 1281 داره؟ اگر وجود دارند قیمت نمونه نقره و نمونه مسی 2000 دینار ضرب 1281 در کیفیت MS 61 چنده؟ در پرسشهای مطرح شده توسط دوستان 2000 دینار مسی 1281 دیدم که نمیدونم اصل هست یا خیر چون در لیست سایت ایران آنتیک این مورد ذکر نشده.