1
مدال ذوالفقار رضاشاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید مدال پیوست اصل میباشد؟
آیا این مدال در ردیف مدال های کمیاب قرار دارد؟
درصورت امکان ارزش حدودی این مدال با این کیفیت را هم بفرمایید
سپاس