0
25دینار مسی رضاشاه
باسلام.خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید سکه پیوست اصل است یا بدل؟
سپاس