0
اسکناس ۲۰ ریالی رضاخان
با سلام
اگر ممکن است سطح کیفیت و ارزش تقریبی این اسکناس رو بفرمائید.