0
1000دینار ضرب برلین احمدشاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید سکه پیوست اصل میباشد؟
درصورت اصالت سکه باتوجه به زدگی ناچیز بر روی کنگره ارزش حدودی سکه چقدر میباشد
سپاس
سلام
حسب دستور استاد شهریاری تصویر روی سکه هم ارسال میگردد
سپاس