1
سکه سلطان افخم
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا لفرمایید سکه پیوست اصل است یا بدل
درضمن درصورت اصالت مناسبت ضرب سکه را هم لطفا بفرمایید
سپاس