1
1 دینار 1310
با سلام
در خصوص اصالت و کیفیت 1 دینار نظر دوستان را خواستارم