2
اطلاعات اولیه سکه طلا
با عرض سلام دوتا پرسش داشتم
۱) عیار سکه طلا پهلوی و قاجار از ۲۴ چند است؟
۲) چه عواملی باعث خرابی و سیاه و از دست دادن کیفیت سکه های طلا میشود؟
با تشکر